En växande gemenskap med Gud och varandra

Sommargemenskap, dag 2

Pilgrimsvandring på Lovön
Meditativ vandring i långsam takt ca 6 km.
Samling 10.00 vid Kina slott i Drottningholmsparken.
Du kan ta buss till hållplats Kanton eller bil till p-plats på Kantongatan (p-avg. 15 kr/timme, max 6 timmar).

Ledare: Anna Forsberg
Sätt på dig bra skor och ta med vatten och egen matsäck till lunch och fika.

Anmälan till info@kvibro.se senast helgen innan.
Vid ostadigt väder – läs på hemsidan eller Facebooksidan.