En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Tema: steg 10 – Fortsatte att göra personlig inventering och erkände genast när vi hade fel.
Fika från 16.15.