En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Tema: steg 8 och 9.
Fika från 16.15.