En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Kvällens tema är Kärlek. Observera att det Sinnesrogudstjänsten börjar kl. 16 och att det blir fika efteråt (inte innan som tidigare).