En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

David Fouladi, Helene Bergman och Tomas Sundbom leder denna gudstjänst där vi vill att alla ska känna sig välkommen, oavsett ålder.
Efter gudstjänsten blir det kyrkkaffe.
Obs! Det kommer inte bli någon planerad utflykt efteråt som annonserats, men kanske en spontan!