En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Bertil Forsberg predikar om steg 3 – Vi beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till Guds omsorg, sådan vi uppfattade Honom.