En växande gemenskap med Gud och varandra

Påskdagsgudstjänst

Jessica Sunnerdahl predikar.
Påskkören medverkar.
Ingen Söndagsklubb.
Kyrkfika.