En växande gemenskap med Gud och varandra

Vid korset

Orgelmusik, bibelläsning och bön.
Kyrkan är öppen för egen andakt mellan 14.00 och 16.00.