En växande gemenskap med Gud och varandra

digital Gudstjänst med alla åldrar

David Fouladi, Helene Bergman och Tomas Sundbom leder denna gudstjänst där vi vill att alla ska känna sig välkomna, oavsett ålder.
Tema: Anden – Hjälparen och livgivaren.
Gudstjänsten finns att se på Facebook från kl.11 och kan ses på hemsidan i efterhand.