En växande gemenskap med Gud och varandra

Församlingens årsmöte

Bromma Baptistförsamling håller sitt årsmöte efter gudstjänsten.
Mötet kommer att hållas digitalt med möjlighet för några få att delta på plats i kyrkan.
Årsmöteshandlingar och mer detaljer kommer att skickas ut till alla medlemmar i förväg. Meddela ev. ny mejladress till info@kvibro.se så att du inte missar någon information.