En växande gemenskap med Gud och varandra

Digital askonsdagsandakt

Fastan inleds på Askonsdagen och du som vill är välkommen att delta på en digital askonsdagsandakt. Vi kommer att läsa bibeltexter om fasta, lyssna till reflektion av Ann Westblom, sjunga och be tillsammans. Skicka ett mejl till info@kvibro.se om du vill ha en länk till samlingen.