En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst på distans

Vi fortsätter att sända våra gudstjänster live via Facebook.
Hélène Boëthius predikar om att Hjälparen kommer.
Sök upp oss på Facebook eller titta i efterhand här på hemsidan.