En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst på Åkerögården

Gudstjänst med nattvard i samband med församlingshelg på Åkerögården, Norrtälje.