En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Medverkande: Folke Pettersson, Ann Westblom, Johanna Boije.

Dessutom: Söndagsklubb, Teens, Kyrkfika.