En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Medverkande: Maria Hassani, Ragnhild Franzén, Johanna Boije.

Söndagsklubb. Teens. Kyrkfika.