En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Elin Harrysson predikar.
Global utblick och insamling till ALEF.
Söndagsklubb.
Kyrkfika.