En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Klas Eriksson, Karin och Viktor Bodell, Ragnhild Franzén.
Söndagsklubb för barn 3-12 år.
Kyrkfika.

13.00 Bönesamling