En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

Digital gudstjänst med dop.

Elin Harrysson predikar.

Christer Daelander informerar om Azerbajdzjan-Centralasien och bjuder in till kvällens seminarium.

Gudstjänsten live-sänds på Facebook och kan ses på hemsidan i efterhand.