En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänstvandring och andakt

Välkommen på en gudstjänstvandring i närområdet.
Starta från kyrkan när du vill mellan kl. 10.00 och 12.00

Inspelad andakt med Elin Harrysson finns här på hemsidan från kl. 9.00.