En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

David Fouladi predikar om Herrens bön, del 2 av 5.
Möjlighet att delta via live-sändning på Facebook eller titta i efterhand på hemsidan.
Ingen Söndagsklubb.