En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Välkommen till gudstjänst med nattvard. David Fouladi predikar och det blir Söndagsklubb för barnen.