En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Om att missa reptiden – men inte målet!
Larsåke W Persson predikar.
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.