En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med globala rådet

Besök av församlingens missionär Tilda Jönsson.
Välkommen att stanna på fika efter gudstjänsten!