En växande gemenskap med Gud och varandra

Församlingsråd

Samtal om församlingens identitet.
Vi börjar kvällen med en enkel måltid.
Alla åldrar välkomna!