En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med dop

Han fullgjorde vad vi borde.
Larsåke W Persson predikar.
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.