En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med dop och nattvard

Karin Andersson, Elin Harrysson, Rose-Marie Engström.
Välkommen att stanna och fika efter gudstjänsten!