En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

Medverkande: Elsa Cronhjort, Helene Bergman, Tomas Sundbom, Andreas Willgert.

Dessutom: Kyrkfika.