En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

3:e advent – Bana väg för Herren. David Fouladi, Helene Bergman, Tomas Sundbom. Terminsavslutning för Söndagsklubben. Kyrkfika och Söndagsklubbens julmarknad.