En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänstvandring med alla åldrar samt förinspelad andakt

Välkommen på en gudstjänstvandring i närområdet. Vandringen passar alla åldrar och är också terminsavslutning för Söndagsklubben.

Starta från kyrkan när du vill mellan kl. 10.00 och 12.00.

Inspelad andakt med David Fouladi, Helene Bergman och Tomas Sundbom finns här på hemsidan från kl. 9.00.