En växande gemenskap med Gud och varandra

Live-sänd gudstjänst

Digital gudstjänst.

Elin Harrysson predikar.

Gudstjänsten live-sänds på Facebook och kan ses på hemsidan i efterhand.