En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst i globala veckan

”Fred i världen, kyrkan och hos dig och mig”.
Christer Daelander.
Söndagsklubb och Teens.
Kyrkkaffe.
Equmenia Brommaplans storledarsamling efter kyrkkaffet.