En växande gemenskap med Gud och varandra

Storledarsamling

Equmenia Brommaplans storledarsamling efter kyrkkaffet.
Alla intresserade är välkomna!