En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst i Ekumeniska böneveckan med predikstolsbyte

Gudstjänst i Ekumeniska böneveckan med predikstolsbyte. Pär Lewin Ronnås, Abrahamsbergskyrkan, Ann Westblom, Lennart Wårdh. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.