En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Klas Eriksson predikar.
Kören Samklang medverkar.
Global utblick.
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.