En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Hélène Boëthius predikar.
Terminsstart för söndagsklubben.
Kyrkkaffe.