En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med globalt tema

”Att sitta vid Jesu fötter – Jesus hos Marta o Maria”. Besök av Anna Eggelind, som predikar. Christer Daelander leder mötet. Söndagsklubb för barnen. Kyrkkaffe efteråt.