En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

”Jesus och kvinnan med balsamflaskan” – David Fouladi predikar. Söndagsklubb för barnen. Kyrkkaffe efteråt.

Efter kyrkkaffet, ca kl. 12.45, är det församlingsmöte.