En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med installation och nattvard

Installation av vår nye pastor David Fouladi, som också predikar.

Möte och nattvard leds av Elin Harrysson.

Denna gudstjänst live-sänds också på Facebook.

Söndagsklubb för barnen.