En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst via Facebook

Med anledning av det från och med 27 mars är förbud mot tillställningar med fler än 50 deltagare har vi beslutat att sända våra gudstjänster live via Facebook, i stället för att mötas på plats i kyrkan.

Sök upp oss på Facebook och lyssna när Klas Eriksson predikar över temat Trygghet och bön i Corona-tider.