En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Gudstjänst med nattvard Elin H, Gudrun Jerresand, Johanna Boije. Söndagsklubb. Kyrkfika.