En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Larsåke W Persson predikar om Enhet i Kristus.
Söndagsklubb och Teens.
Kyrkfika.
OBS! Församlingsmöte efter kyrkfikat.