En växande gemenskap med Gud och varandra

Församlingsmöte

Välkommen till församlingsmöte efter gudstjänsten!
På dagordningen:
* Förslag på föreståndare till församlingen.
* Möjlighet att nominera kyrkoledare till Equmeniakyrkan