En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Tema: Livets bröd.
Predikan: Folke Pettersson.
Dessutom: Söndagsklubb.
Efter gudstjänsten: Kyrkfika.

OBS! församlingsmötet är inställt