En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Equmeniakyrkans bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen.
Tema: Prövningens stund.
Predikan: diakonkandidat Anna-Mia Henriksson.
Dessutom: Söndagsklubb.
Efter gudstjänsten: Kyrkfika.