En växande gemenskap med Gud och varandra

Askonsdagsandakt

Kyrkan vid Brommaplan inleder fastan med en askonsdagsandakt, som hämtar inspiration från pilgrimsrörelsens 7 handfasta nyckelord; Frihet – Enkelhet – Tystnad – Bekymmerslöshet – Långsamhet – Andlighet – Delande. Vi sjunger, ber, läser bibeltexter och får korsets tecken på sotat på våra pannor. Ann Signhildsdotter Westblom och äldste håller i samlingen.

Samlingen följs av samtal om fastans utmaning till våga avstå och välja bort något för att fördjupa tro, liv och gemenskapen med Gud och varandra. För den som vill, finns Equmeniakyrkans inspirationsmaterial tillgängligt.

Vi presenterar samtidigt ett nytt inspirationsmaterial för bön, som vi kommer att använda i församlingslivet.

I år följs vi åt under fastans 40 dagar fram till påsk med särskilt fokus på bön. Se särskilt program med våra mötesplatser.