En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Medverkande: Elin Harrysson, Ulf Rickardsson, Lillemor Zielinski, kören Soulful Voices under ledning av Johanna Gard.
Söndagsklubb. Kyrkfika.