En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Hélène Boëthius, Ragnhild Franzén, Ulrika Sundbom och Hans Johansson.
OBS! Ingen Söndagsklubb.
Kyrkfika för alla efter gudstjänsten.