En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Elin Harrysson, Bertil Forsberg, Linnéa Lidskog m.fl.
Söndagsklubb för barn 3-12 år.
Kyrkfika för alla efter gudstjänsten.
Ca 12.45 församlingsmöte.