En växande gemenskap med Gud och varandra

Församlingsmöte

Välkommen till församlingsmöte efter gudstjänst och kyrkkaffe, ca kl. 12.45.
Information om rekrytering av ny pastor.