En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Elin Harrysson, Eva Holmin Eriksson, Henrik Wenzel.
Nya medlemmar hälsas välkomna.
Söndagsklubb för barn 3-12 år.
Kyrkfika.